Kulturskolen

KONTAKTINFO

https:// www.vestby.kommune/kulturskole

Epost: kulturskolen@vestby.kommune.no

Tlf: 64 98 07 06 / 45 97 88 35

 

Vestby Kulturskole skal gi et tilbud om opplæring og akivitet i estetiske fag for barn og unge i kommunen. Tilbudet skal gis i samarbeid med skoler, nærmiljø og frivillige organisasjoner. Alle barn og unge i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av tilbudene. 

Kulturskolen har sin hovedbase i Vestby Kulturkvartal midt i Vestby sentrum. Her foregår en stor del av undervisningen, i tilegg til at administrasjonen med rektor og konsulent og skolens lærere holder til her. For tiden har vi rundt 300 elever og 18 lærere. 

Undervisningen ved kulturskolen foregår etter skoletid og på kveldstid, både i Vestby Kulturkvartal og ute på skolene. Kulturskolens undervisningsår følger i all hovedsak kommunens skolerute. (Se skoleruta.) Det er unntak for enkelte undervisningstilbud og kortere kurs.

Organisering av undervisningen varierer, fra fast ukentlig undervisning til kurs over 10 til 15 uker. I tillegg til den faste undervisningen er workshops, prosjekter, konserter, utstillinger og forestillinger en integrert del av våre tilbud. 

TILBUD

Musikk 

 • Låtskriververksted
 • Cello, bratsj og fiolin
 • Sang og barnekor
 • Slagverk
 • Gitar
 • Bånd
 • Musikklab (digital musikk)
 • Blåseinstrument - fløyte, klarinett, saksofon, trompet/kornett, horn, trombone, eufonium og tuba
 • Pianoer

Scenekunst og Sirkus

 • Bifrost - Hølen regnbueteater
 • Vestby barne- og ungdomsteater
 • Sirkussprell og teaterlek i SFO-tid, på alle barneskolene i kommunen
 • Nysirkus med Luftakro, og fordypning i luftakro

Kunst

 • Søm &; Utforming
 • Animasjonsfilm
 • Visuell Kunst 

Tekst

 • Skriveverksted