Samarbeidspartnere

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus er en av landets eldste banker med historie helt fra 1835. Helt siden den gangen har banken vært tuftet på ideen om å skape verdier lokalt som gis tilbake lokalt. På den måten er bankens viktigste misjon å bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn gjennom å utvikle næringsliv, kultur, idrett, frivillighet og regionens vekstkraft.

Gjennom flere fusjoner og børsnotering har banken vokst og har i dag syv kontorer fra Halden i sør til Drøbak i nord. Lokalbankkontoret i Vestby er sterkt engasjert gjennom arrangementer og tildeling av gavemidler i nærområdet. Bankens visjon er «SpareBank 1 Østfold Akershus skal være regionens anbefalte finanshus – fordi vi bryr oss». Denne kommer til uttrykk i måten kundene blir hjulpet gjennom livshendelser på og hvordan overskuddet fra driften tildeles lokale allmennyttige formål.

Sammen med Vestby Kulturkvartal kan banken treffe enda flere av våre innbyggere med relevante temaer og dele av sin kompetanse innenfor temaer som ofte er krevende å sette seg inn i som enkeltindivider.

Vestby Kulturkvartal er veldig glade for å ha en løpende samarbeidsavtale med SpareBank 1 Østfold Akershus hvor vi sammen skal ta initiativ og skape gode arrangement som kommer allmennheten og innbyggerne i Vestby og omegn til gode.


HAMEC AS

HAMEC er et lokalt familieselskap i regi av Halvor Sørbye med familie. Selskapet har stått bak bygging og utvikling av bolig og næringseiendommer i Follo. Vi bygget Vestby bibliotek i 1998, hvor kommunen var leietaker i 15 år før de kjøpte eiendommen og etter hvert besluttet å bygge det flotte KULTURKVARTALET vi nå står i.

Som et aktivt medlem av Vestby Næringsforum, har HAMEC jobbet for å skape gode vilkår for det lokale næringslivet. Gjennom nettverk og god samhandling med kommunen, vil vi styrke mulighetene for både nye og etablerte aktører.

Men hva ville lokalsamfunnet i Vestby vært uten en inkluderende møteplass for kunst og kultur? HAMEC er imponert over satsingen på Vestby Kulturkvartal. Vi er sikre på at dette bygget vil gi rom for mange betydningsfulle møter, både mennesker imellom – og mellom mennesker, kunnskap, kunst og kultur.

Dette vil vi bidra til! Med de høye kravene som er stilt til lydkvalitet i kulturkvartalets storsal, ser vi behovet for gode instrumenter – så vel som gode utøvere. HAMEC er derfor glad for å kunne bidra til anskaffelse av et Steinway flygel i verdensklasse – gitt med et 100 års perspektiv.


Wessel Eiendom

Wessel Eiendom er et lokalt forankret selskap i Vestby med eiere som har lang historie i kommunen. Vi er opptatt av å være en sterk, lokal aktør og ønsker å jobbe aktivt med å bidra til at Vestby er et attraktivt sted å bo, jobbe og leve.
Vi jobber kontinuerlig med forvaltning av våre eiendommer med et mål om at hele Vestby skal skape verdier for både de som bor her, men også for de som besøker kommunen. Vi ønsker å være en bidragsyter for å videreutvikle kommunen både med attraktive boliger, så vel som kontor- og næringslokaler – og ikke minst et levende bysentrum. 

Vi er glade for å kunne bidra til at kulturlivet i kommunen berikes med et Steinway-flygel.

Vi håper dette kan gi mange gode kulturelle opplevelser!


J.I. Bygg AS

Helt siden oppstarten i 1979 har J.I. Bygg hatt en sterk lokal forankring. Med sete i Vestby, har vi utviklet og gjennomført byggeprosjekter både i og utenfor hjemkommunen vår. Gjennom mer enn 40 års virksomhet som totalentreprenør i byggebransjen, har vi opparbeidet oss høy kompetanse og bred erfaring, og er i dag en solid bransjeaktør i regionen. 

Et overordnet mål for oss i J.I. Bygg, er at det vi skaper tilfører verdi for våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere, samfunnet og miljøet. Vi opplever det ekstra meningsfylt når vi kan bidra til å gjøre hjemstedet vårt til et godt sted å arbeide, leve og bo. 

I J.I. Bygg tror vi på målrettet arbeid, engasjement og store drømmer. Vi har høye forventninger til Kulturkvartalet som en visjonær aktør, som ambisiøst vil fremme kunst, kultur og kreativitet i lokalmiljøet. Vi er glade over å være samarbeidspartner for det vi er sikre på at vil bli en inkluderende og betydningsfull møteplass for barn, unge og voksne i kommunen vår. 

Vi håper Steinway-flygelet vil bidra til mange gode opplevelser, og gleder oss til å høre det i bruk!